Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate
 
 

Noutati

Comunicat de Presa

14-07-2014

La 01.03.2013 a fost lansat proiectul IMPEFO, implementat de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova în parteneriat cu Agenția Națională pentru Administrare Fiscală din România. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 al Uniunii Europene.
Durata proiectului este de 24 luni (02.03.2013 - 01.03.2015). Bugetul total al proiectului - 3 437 994, 00 Euro, din care Grantul ENPI - 3 094 194, 60 Euro (ce constituie circa 52 601 308 MDL), contribuţia Guvernului Republicii Moldovaconstituie 343 799,40 Euro. Din grantul ENPI, Serviciul Vamal al Republicii Moldova va beneficia de 2 350 262, 60 Euro, (ce constituie circa 39 954 454 MDL), iar Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală din România - 743 932 Euro.
Scopul proiectului este promovarea managementului eficient al frontierelor prin modernizarea punctelor comune de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova şi stabilirea unei cooperări strînse între autorităţile de frontieră ale ţărilor partenere, învederea asigurării transparenţei cerinţelor şi reglementărilor vamale privind importul, exportului şi tranzitul produselor petroliere şi alimentare.
În cadrul proiectului se implementează următoarele activităţi:
- Dezvoltarea infrastructurii vamale prin construcţia şi dotarea cu echipament modern a unui Laborator vamal în Republica Moldova și achiziția a trei laboratoare mobile - două pentru Serviciul Vamal din Moldova și unul pentru partenerul din România.
- Consolidarea capacităţilor instituţionale prin vizite de studii ale experţilor din cadrul autorităţilor vamale ale ţărilor partenere, elaborarea procedurilor și sistemului de management, inclusive pachetul de documente pentru acreditarea Laboratorului vamal al Republicii Moldova.
În perioada septembrie - noiembrie 2013, două grupe de specialişti din cadrul Direcţiei cercetare şi expertiza mărfurilor a Serviciului Vamal au efectuat vizite de studii la Bucureşti, organizate în cadrul laboratorului vamal din România. În cadrul vizitelor au fost studiate meto de de cercetări de laborator, aplicate pentru diverse produse agroalimentare şi petroliere. Partenerul, reprezentat de Direcţia Generală a Vămilor din România și gazdă a acestor evenimente, a impresionat mult experții prin profesionalismul său, disponibilitate și dorința de a împărtăși experienţa de valoare a instituției. În cadrul primei vizite, specialiştii din Moldova au beneficiat de lecţii teoretice şi practice, unde s-au cercetat diverse conţinuturi de grăsimi, zahăr, sare, amidon, proteine.
În a 2-a vizită, experţii din Moldova au participat la analiza unor metode de cercetare a parametrilor produselor petroliere în vederea aplicării acestora în procesul de luare a unor decizii în scopuri vamale şi anume: distilarea produselor petroliere la presiune atmosferică, determinarea viscozităţii cinematice pentru produsele petroliere lichide opace şi transparente, determinarea culorii diluate a produselor petroliere, determinarea conţinutului de sulf prin fluorescenţă în raze UV, determinarea punctului de curgereşi a punctului de congelare, determinarea indicelui de saponificare și altele. O atenţie deosebită a fost acordată modului de elaborare a metodelor de cercetare și validare ale acestora, a modalităţii şi necesităţii participării la testele elaborate de Grupul Laboratoarelor Vamale Europene.
O activitate importantă în cadrul proiectului este construcția Infrastructurii Laboratorului vamal pentru Republica Moldova şi dotarea acestuia cu echipament modern: gaz cromatografe, spectrometre, echipament pentru determinarea unor parametri ai produselor petroliere, determinarea unor parametri chimici, fizici și fizico-chimici a diferitor mărfuri. În luna aprilie a.c au demarat lucrările de construcţie a laboratorului vamal. Încurînd vor fi lansate licitaţiile internaţionale pentru dotarea cu echipament a infrastructurii laboratorului și achiziţionarea a două laboratoare mobile. Laboratoarele mobile, deasemenea, vor deține utilaj performant: gazcromatograf, cromatograflichid de înaltă performanţă, spectrometru, distilator automat pentru produse petroliere, densimetru, polarimetru, refractometru, viscozimetru.


În rezultatul implementării proiectului, utilizînd deplin capacităţile laboratoarelor vamale, colaboratorii vamali din Republica Moldova şi România vor putea stabili cu mai mare acurateţe drepturile de import, vor identifica mai rapid transporturile de bunuri periculoase sau declarate neautentic, ceea ce, în ansamblu, va contribui la optimizarea controlului vamal, precum şi acumularea corespunzătoare a veniturilor în bugetul de stat.


Detalii de contact: Manager de proiect Mincu Georgeta,
str. Columna 30, mun. Chişinău,
Tel/Fax: +373 22 574 229,
E-mail: impefo@customs.gov.md
Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de
Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele
participante la program.
***SFÎRŞIT***

Galerie foto

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform