Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 

Noutati

Comunicat de Presa

22-05-2015

Astăzi, 22 mai au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 124-130, modificările în Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, care prevăd reducerea pînă la 3 a numărului de acte solicitate pentru declararea mărfurilor în vamă.

Noile reglementări prevăd că declarația vamală se va depune organelor vamale fiind însoțită de doar 3 acte obligatorii: 1) factura (invoice) 2) document de transport 3) actul permisiv, dacă pentru mărfurile declarate legislația prevede prezentarea unor licențe sau autorizații.

Reamintim, că în cadrul ședinței de Guvern, Tudor Balițchi, directorul general al Serviciului Vamal a specificat, că datorită modificărilor propuse, majoritatea operațiunilor de import /export care sunt vămuite pe culoarul verde și anume peste 90% de declarații vamale la export și peste 60% la import, vor putea fi declarate de agenții economici în baza doar a 3 acte. Astfel, careva alte acte suplimentare declarantul va prezenta doar în baza analizei de risc pentru a confirma date indicate in declarația vamală, a specificat Balițchi.

Reducerea numărului de acte necesare vămuirii pînă la 3, va apropia Republica Moldova la practicile altor țări, precum Germania, Italia, Spania, Franța, Singapore, unde de asemenea se solicita 3 acte pentru vămuire, a precizat Tudor Balițchi.

De menționat, că aprobarea acestor completări simplifică procedurile de import/export pentru agenții economici, care vor avea o claritate vizînd actele minimum necesare pentru vămuire, și totodată racordează procedurile vamale la practicile internaționale.

Noile principii de determinare a listei actelor necesare vămuirii vin să asigure o transparența și previzibilitate în relațiile vama-business, ceea ce în final va îmbunătăți indicii de performanța în domeniul comerțului transfrontalier.

Secția Managementul Relațiilor Publice
Tel: (+ 373 22) 574 188

Galerie foto

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform