You are here

Agent Economic Autorizat/Authorized Economic Operator (AEO)

Beneficii

1) Reducerea de controale fizice şi documentare; 2) Tratament prioritar al mărfurilor şi...

Condiţiile obligatorii

CONDIȚII OBLIGATORII 1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional; 2) dispunerea de active...

Tipurile de Autorizaţie AEO

a) autorizaţie AEO pentru simplificări vamale (AEOC) – pentru agenţii economici care solicită să...

Procedura de emitere a Autorizației AEO

Autorizația AEO se eliberează la solicitarea agentului economic prin depunerea unei cereri și...

Suspendarea şi Retragerea Autorizația AEO

Suspendarea autorizației Autorizația AEO se suspenda în următoarele cazuri: a) se constată...

Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO)

Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO), publicată cu respectarea pct. 22 al Regulamentului...

Cerinţele specifice de securitate înaintate lanţului logistic internaţional al solicitantului AEO

 În vederea evaluării capacităţilor de securitate a lanţului logistic internaţional al...