You are here

Ambasada Germaniei continuă susținerea demersurilor de eficientizare a activității Serviciului Vamal

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. Julia Monar, în cadrul căreia a fost prezentat și noul Ataşat vamal al Ambasadei Germaniei la Kiev, acreditat și pentru Republica Moldova, Ralf Malchin.

Subiectele întrevederii au vizat mai multe aspecte ale colaborării bilaterale instituite, fiind reiterat interesul Serviciului Vamal în preluarea experienței Germaniei în domeniul controlului în linia a doua și cel chinologic,  dar și în alte domenii antifraudă. Totodată, întrevederea a constituit un bun prilej pentru a trasa noi direcții de interacțiune între administrațiile vamale ale Republicii Moldova și Germaniei, inclusiv pe segmentul schimburilor de date dintre cele două autorități.

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie le-a mulțumit reprezentanților Ambasadei pentru susținerea mai multor demersuri de dezvoltare a capacităților instituționale ale autorității vamale moldovenești, dar și pentru asistența acordată în vederea dinamizării relațiilor de colaborare cu administrația vamală a Germaniei. ”Dezvoltarea cooperării vamale cu statele-membre ale UE și implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE, inclusiv a celor prevăzute la capitolul DCFTA reprezintă obiective de bază ale Serviciului Vamal. Prin urmare, apreciem oportunitatea preluării experienței Germaniei în mai multe domenii prioritare.”, a declarat Vitalie Vrabie.

De asemenea, șeful Vămii a menționat asistența Agenției pentru Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) în procesul de dezvoltare a conceptului de comerț electronic, inclusiv prin elaborarea unui plan de acțiuni fezabil, care să conțină măsuri derivate din cele mai bune practici UE la acest capitol.

În replică, E.S. Julia Monar și-a exprimat disponibilitatea promovării tuturor mecanismelor de cooperare vamală între Republica Moldova și Germania în vederea facilitării schimburilor comerciale dintre cele state, precum și a asigurării securității economice a acestora.

La rândul său, Ralf Malchin a menționat importanța dezvoltării relațiilor de colaborare vamală dintre cele două state, dând, totodată, asigurări că, în exercitarea mandatului său de atașat vamal va depune toate eforturile pentru a eficientiza dialogul instituit.