You are here

Auditorii au constatat consolidarea managementul calităţii în cadrul Serviciului Vamal conform standardului ISO

Orientare spre îmbunătăţire continuă a calității administrării vamale a determinat Serviciul Vamal al Republicii Moldova să implementeze un sistem de management al calităţii în corespundere cu Standardului internaţional ISO 9001:2008.

În perioada 24-26 noiembrie 2014 a avut loc misiunea de supraveghere a evoluţiei sistemului de management al calităţii, în corespundere cu Standardului internaţional ISO 9001:2008, în cadrul Aparatului Central şi Biroului vamal Ungheni. Drept rezultat auditorii Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, membră a Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network) au confirmat acel fapt că sistemul de management al calităţii a Serviciului Vamal se dezvoltă continuu, fapt ce duce la sporirea calităţii serviciilor prestate.

Această misiune a confirmat că Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova, care a reuşit să dezvolte un Sistem de Management al Calităţii în toate subdiviziunile sale, ceea ce este în corelare cu obiectivele Programului de reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvern. Totodată, dezvoltarea managementului calității, permite Serviciului Vamal sa se apropie și mai mult de standardele europene și să asigure implementarea eficientă a Acorudlui de Asociere RM-UE.

Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii vine să confirme succesul reformelor promovate de Serviciul Vamal pe parcursul ultimilor ani şi totodată demonstrează că cetățenii și mediul de afaceri pot fi siguri și pe viitor de prestarea de către Serviciul Vamal a unor servicii de calitate, durabile și transparente.

Secția Managementul Relațiilor Publice
Tel: (+373 22) 574 188