You are here

Control vamal

Valoare în vamă

Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Lege cu privire la tariful vamal,...

Originea mărfurilor

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.502-O din 23 decembrie 2015 cu privire la...

Vămuirea ajutorului umanitar introdus în Republica Moldova

Facilități și simplificări la vămuire: Birourile vamale vor asigura vămuirea ajutoarelor umanitare...

Declaraţia vamală

Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea...

Destinaţii vamale

Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă...

Proceduri fitosanitare și sanitar-veterinare la frontieră

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Proceduri la frontieră pe domeniul fitosanitar...