You are here

Deja, angajații vamali nu se vor deplasa în scopuri personale cu autoturisme de serviciu, asta a dispus astăzi conducerea Serviciului Vamal

Exploatarea unităților de transport  cu nereguli, nerespectarea controlului tehnic în termenii prestabiliți, consum în exces a combustibilului, folosirea autoturismelor de serviciu în scopuri personale – acestea și multe alte abateri au fost identificate astăzi, 2 aprilie, de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie VRABIE, în timpul controlului mijloacelor de transport aflate în dotarea Aparatului Central al Serviciului Vamal.

În cadrul controlului, conducătorul Serviciului Vamal a verificat cu strictețe și rigoare fiecare unitate auto, cine și în ce scopuri o folosește, care este impactul acestui mijloc de transport asupra productivității activității de serviciu a specialistului sau a direcției per ansamblu, ce consum de combustibil are fiecare unitate de transport, cînd și în ce condiții este efectuată revizia tehnică și ca rezultat a constat o serie de abateri grave.

În acest context, Dl. VRABIE a dispus să fie realizată o reducere temeinică a autoturismelor de serviciu în cadrul Aparatului Central, acele care sunt folosite în scopuri personale să fie redistribuite în cadru subdiviziunilor teritoriale, sigur după un control de rigoare în cadrul fiecărui Birou Vamal. Concomitent să fie reduse limitele consumului de combustibilului, iar automobilele să fie parcate conform regulamentului intern la parcarea Serviciului Vamal și nu sub scara blocului sau în ograda personală. Mai mult, acele mijloace auto care nu corespund unei stări tehnice satisfăcătoare, urmează a fi scoase din utilizare.

Concomitent, Directorul General a menționat, că sunt și vor fi create toate condițiile pentru desfășurarea activității de serviciu corect, onest și profesionist, însă abuz și folosirea în scopuri personale a tot ceea ce este destinat activității de serviciu, în exces, din partea angajaților vamali nu va fi tolerat.

Secția managementul relațiilor publice
Tel: +373 022 574 188