You are here

Despre Noi

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare      

Misiune, Viziune, Valorile

MISIUNE Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul organelor de drept şi...

Statistica Vamală

Administrarea statisticii vamale  Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi...

Bugetul SV

Bugetul Serviciului Vamal        BUGETUL SERVICIULUI VAMAL                     Bugetul total mii...

Planificare si raportare

Strategia de Management al Riscurilor pentru anul 2017 Planul de integritate al Serviciului Vamal...

Istoria Serviciului Vamal

Date istorice: 4.09.1991 - Decretul Preşedintelui cu privire la subordonarea instituţiilor vamale...

Cooperarea internațională și integrarea europeană

Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul vamal este unul din elementele de...