You are here

Funcționalitatea noului birou vamal Sud, evaluată de către conducerea Vămii

Directorul General al Serviciului Vamal Vitalie Vrabie a efectuat ieri, 16 februarie a.c., o vizită de lucru la biroul vamal Sud, unde s-a întâlnit cu responsabilii subdiviziunii pentru a evalua funcționalitatea noii entități.

Agenda întrunirii a vizat mai multe aspecte privind organizarea activității biroului vamal, precum și a celor 16 posturi vamale subordonate.  În cadrul discuțiilor, raportorii au relatat despre modalitatea de delegare și delimitare a competențelor, unificarea procedurilor, repartizarea personalului și interacțiunea dintre subdiviziuni.

De asemenea, au fost expuse acțiunile care urmează a fi întreprinse de către biroul vamal în vederea asigurării implementării conceptului de vămuire electronică a exportului la posturile vamale interne, măsură care va permite fluidizarea traficului în punctele de trecere, evitarea eventualelor aglomerări, precum și eliminarea potențialelor riscuri aferente operațiunilor de export.

În intervențiile sale, Vitalie Vrabie a solicitat respectarea strictă a prevederilor legale și a procedurilor de lucru instituite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, menționând că conducerea Serviciului Vamal nu va admite ilegalități sau abuzuri.

Vama poate performa doar în condițiile unui efectiv profesionist și integru. Vom continua să promovăm aceste criterii obligatorii pentru toți angajații, astfel încât pe lângă sporirea eficienței sistemului vamal, să asigurăm și avansările în carieră doar în baza principiului meritocrației.”, a subliniat șeful Vămii.

Un alt subiect abordat l-a constituit insfrastructura posturilor vamale, urmând a fi identificate resurse financiare pentru dotarea acestora cu echipamente speciale de control sau după caz, suplimentarea celor existente.

În continuarea acestei teme, Vitalie Vrabie a reiterat necesitatea asigurării unor condiții decente atât pentru angajații Vămii, cât și pentru persoanele care traversează frontiera. În acest context, Directorul General al Vămii a dispus pentru constituirea unui grup de lucru care va evalua costul lucrărilor de renovare sau construcție a grupurilor sanitare, precum și a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare.