You are here

Scrieţi pe adresa Directorului general

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Directorul general al Serviciului Vamal.

  • Solicitările unor consultații privind procedurile vamale nu vor fi examinate.
  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
  • La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.
  • Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  • Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării nu vor fi examinate.
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.