You are here

Vămile din Republica Moldova și România își reconfirmă angajamentul privind consolidarea cooperării transfrontaliere

Implementarea Planului de colaborare bilaterală, reabilitarea infrastructurii celor mai solicitate puncte de trecere a frontierei și instituirea controlului comun au constituit principalele subiecte de pe agenda întrevederii Directorului General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie cu Marius Atomei, Director General al Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Vamală in România, desfășurată la Biroul Vamal Albița.

În cadrul discuțiilor, părțile au evaluat rezultatele aplicării Planului de cooperare dintre cele două autorități, convenind, totodată, asupra oportunității actualizării acestuia în funcție de actualitatea subiectelor de interes comun. În acest context, se preconizează ca părțile să dezvolte noi mecanisme de schimb a informațiilor, astfel încât să fie asigurată o monitorizare strictă a tuturor tipurilor de mărfuri care tranzitează frontiera comună în vederea prevenirii eventualelor fraude vamale.

Astfel, părțile au agreat necesitatea creării unui mecanism privind schimbul de date referitoare la cererile de restituire a TVA la ieșirea din România, pentru bunurile cu o valoare mai mare de 300 Euro. Prin această măsură se urmărește excluderea cazurilor de solicitare neîntemeiată a scutirilor prevăzute de legislația comunitară, dar și prevenirea eschivării de la plata taxelor vamale pentru bunurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, a fost abordată necesitatea optimizării schimburilor de informații privind scanările efectuate, fapt ce ar permite exploatarea echipamentelor de scanare doar în baza analizei de risc și a informațiilor parvenite. Iar în cazul consemnării unei fraude, părțile au obligația de a se informa reciproc despre ilegalitatea depistată în scopul profilării indicatorilor de risc la nivel local și regional.

Colaborarea dintre cele două autorități este orientată, de asemenea, și spre coordonarea acțiunilor de fluidizare a traficului transfrontalier. În acest context, conducătorii celor două autorități și-au reconfirmat angajamentul de a depune eforturi susținute în vederea accelerării proceselor de implementare a celor două proiecte menite să degajeze fluxurile de la frontieră. Este vorba despre conceptul controlului comun, preconizat în primă fază pentru Cahul-Oancea și reabilitarea infrastructurii punctelor de trecere ”Leușeni-Albița”, ”Sculeni-Sculeni” și ”Giurgiulești-Galați”, care urmează a fi realizată în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernele celor două state beneficiare.