You are here

IS Vamservinform

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este fondatorul ÎS „Vamservinform".

ÎS „Vamservinform" a fost creată ca urmare a reorganizării prin contopire a ÎS „Moldvama Grup" şi ÎS „Vamtehinform" prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 178 din 23.03.2011 şi Ordinul Serviciului Vamal nr. 102-O din 05.04.2011 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Vamservinform".

Echipa ÎS „Vamservinform" este constituită din specialişti de înaltă calificare în domeniul vămuirii şi sectorul de tehnologii informaţionale. ÎS „Vamservinform" este unica întreprindere de stat în domeniul brokerajului vamal oferind serviciile pe teritoriul întregii ţări.

Principalele genuri de activitate a Întreprinderii sunt:

  • servicii de antrepozit vamal şi depozit provizoriu;
  • servicii de depozitare;
  • servicii de broker vamal;
  • administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale ale Serviciului Vamal şi subdiviziunii lui;
  • reprezentarea în bază de acord (mandat) a Serviciului Vamal în chestiunile ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Serviciului Vamal cît şi înafara lui.

Rapoarte VSI:

Obiectivele de performanțe ale administratorului pentru anul 2016
Raport al conducătorului Î.S. “Vamservinform” privind activitatea întreprinderii pentru anul 2015
Raport de audit 2014
Remunerarea muncii administratorului și membrilor organelor de conducere 2015
Situațiile Financiare pentru anul 2015

Adresa:  Moldova, Chişinău, 
                MD-2059, str. Petricani, 21/3
                tel: (373 22) 31-23-41 
                fax: (373 22) 31-23-41
                e-mail: office@vsi.mdvsi.md