You are here

Vitalie Vrabie a inspectat șantierul de construcție a noii zone de control vamal de la Sculeni

Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a mers la Sculeni pentru a inspecta mersul lucrărilor de construcție a noii zone de control vamal (ZCV),  care se va afla la circa 200 m distanță de postul de frontieră. Astfel, odată cu darea în exploatare a noii ZCV, majoritatea formalităților de control și vămuire a mărfurilor se vor efectua aici, fapt ce va elimina staționările de autocamioane, șirul cărora, în cazul unui flux sporit, poate ajunge până în localitate. Asta deoarece, vama de la Sculeni se numără printre cele mai tranzitate posturi de frontieră, fiind traversată, săptămânal, de circa 1 800 de autocamioane.

Vitalie Vrabie s-a întâlnit pe șantier cu responsabilii de proiect și a convenit cu aceștia modalitatea de amplasare a principalelor elemente de infrastructură. Totodată, șeful Vămii a solicitat să  fie urgentate lucrările, astfel încât, noua zonă de control vamal să fie funcțională începând cu primăvara anului viitor.

Urgentarea dării în exploatare a respectivei ZCV este condiționată și de inițierea reconstrucției capitale a postului de frontieră Sculeni, care, deși va rămâne funcțional pe perioada lucrărilor, totuși, își va reduce din capacitatea de perfectare.

Conform proiectului, noua ZCV se va întinde pe o suprafață de 0,67 ha, ceea ce va permite amenajarea unui lot pentru staționarea a circa 50 - 60 de autocamioane.

Amintim că, la 29 decembrie 2017, un asemenea obiect de infrastructură a fost dat în exploatare în apropiere de postul de frontieră Otaci, unde este înregistrat un flux sporit de automarfare. Construcții similare sunt preconizate și în proximitatea posturilor vamale Giurgiulești și Costești.

Menționăm că, necesitatea modernizării infrastructurii posturilor vamale este impusă de sporirea continuă a fluxurilor comerciale. Astfel, se urmărește optimizarea formalităților de vămuire  și fluidizarea traficului transfrontalier pentru toate categoriile de unități de transport, precum și  sporirea nivelului de securitate a operațiunilor desfășurate.